งานวิจัยสมองของผู้สำเร็จและล้มเหลว แตกต่างกันอย่างไร

  • 276 views
  • Posted Date : onday 14 Aug 2556 time 4:25 pm

videodetail :

การเปลี่ยน "วิธีคิด" ช่วยให้เราพัฒนา ชีวิตเราให้ดีขึ้นได้

all_comment

disclaimer